home
slogan
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Zapytanie ofertowe

 

 

Zapytanie ofertowe 10/07/2018

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 10/07/2018

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 9/07/2018

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 9/07/2018

Pobierz rysunki w formacie DWG: Rysunki DWG 9/07/2018

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 8/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 8/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 8/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęła 1 oferta, od firmy:

 

1. MK Kolibri Sp. z o.o.

 

Tej firmie, zlecone zostanie wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 7/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 7/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 7/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęła 1 oferta, od firmy:

 

1. MK Kolibri Sp. z o.o.

 

Tej firmie, zlecone zostanie wykonanie zamówienia.

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 6/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 6/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 6/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęła 1 oferta, od firmy:

 

1. MK Kolibri Sp. z o.o.

 

Tej firmie, zlecone zostanie wykonanie zamówienia.

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 5/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 5/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 5/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęła 1 oferta, od firmy:

 

1. MK Kolibri Sp. z o.o.

 

Tej firmie, zlecone zostanie wykonanie zamówienia.

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 4/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 4/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 4/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęły 2 oferty, od firm:

 

1. Resinex Poland Sp. z o.o.

2. Schulman Polska Sp. z o.o.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Resinex Poland Sp. z o.o., której zlecone zostanie wykonanie zamówienia.

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 3/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 3/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 3/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęły 2 oferty, od firm:

 

1. Resinex Poland Sp. z o.o.

2. Schulman Polska Sp. z o.o.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Resinex Poland Sp. z o.o., której zlecone zostanie wykonanie zamówienia.

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 2/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 2/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 2/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęły 2 oferty, od firm:

 

1. Resinex Poland Sp. z o.o.

2. Schulman Polska Sp. z o.o.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Resinex Poland Sp. z o.o., której zlecone zostanie wykonanie zamówienia.

 

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe 1/12/2017

 


W związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 proszę o przedstawienie oferty wg. poniższej specyfikacji:

 


 

Pobierz zapytanie w formacie PDF: Zapytanie 1/12/2017

 

 

Informacja o zapytaniu ofertowym 1/12/2017 z dnia 4.12.2017r.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/12/2017 z dnia 4.12.2017r. w terminie wpłynęły 2 oferty, od firm:

 

1. Resinex Poland Sp. z o.o.

2. Schulman Polska Sp. z o.o.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Resinex Poland Sp. z o.o., której zlecone zostanie wykonanie zamówienia.